AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS VILNIUJE

Norite parduoti savo automobilį?

arba užpildykite užklausimo formą, esančią žemiau

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Superkame nevažiuojančius, po avarijos automobilius. Sugedo automobilis? neturi laiko taisymui… mes Jums padėsime. Atvažiuosime ir įvertinsime auto kainą. Atsiskaitom iškart. Jai mašina/automobilis nevažiuojanti mes savo transportų pasiimame.

Skambinti:+37060449708

Supirkimo/pardavimo priežastys:

Alkūninis mechanizmas – mechanizmas priima dujų susidaranti degimo plėtimosi takto metu, ir slankiojamąjjistūmoklio judesi paverčia su­kamuoju alkūninio veleno judesiu. Alkūninj mechanizmą sudaro cilindrų blokas su karteriu, cilindrų galvutė, stūmokliai !su žiedais, stūmokliy pirštai, švaistikliai, alkūninis velenas, smagratis ir karte­rio dugninė.

Cilindrų blokas yra svarbiausia variklio detalė. Prie jo tvirtinami visi mechanizmai ir detalės. Nagrinėjamųjų variklių cilindrų blokas dvieilis, V formos. Kam­pas tarp eilių 90° (5 pav.).

Cilindrų blokai išlieti iš ketaus (3HJI-130, KaMA3) arba aliumi­nto lydinio (3M3-53-12). Kartu su cilindry bloku išliejamas karteris ir aušinimo ertmės, gaubiančios cilindrus, sienelės.

Nagrinėjamyjų variklty blokuose įstatytos skysčiu aušinamos įvorės. Vidiniu Ivorės paviršiumi ,slankioja stūmoklis. įvorės išteki­namos iki reikiamo matmens, nušlifuojamos. Skysčiu aušinamos jvorės vadinamos šlapiosiomis. Įvorių a.pačia sandarinama žiedais, pa,gamintais iš specialios gumos (3HJI-130 ir KaMA3-740) arba va­rio (3M3-53-12). Įvorių viršų sandarina cilindry galvutės tarpiklis.

Eksploatavimo trukmei pailginti į intensyviausiai dylančią vir­šutinę cilindry Ivorių dalį įpresuojamos trumpos plonasienės įvo­rės, pagamintos iš rūgštims atsparaus ketaus. Viršutinė cilindro da­lis su jpresuota jvore 2-4 kartus mažiau dyla.

Variklių 314J1-130, ir 3M3-53-12 V formos cilindrų bloką iš vir­šaus dengia dvi ,galvutės, pa.gamintos iš aliuminio lydinio. Variklio KaMA3-740 kiekvienas cilindras turi atskirą galvutę. Variklių 3HJI-130 ir 3M3-53-12 cilindry galvutėje yra degimo kameros.

Mechanizmo detalės ir tarpiklis

mechanizmo de­talės. Joje padaryti. siurbimo ir iš­metimo kanalai, be to, jmontuoti vožtuvų lizdai ir kreipiančiosios jvo­rės. Taf.p cilindrų bloko ir .galvutės jdėtas sandarinimo tarpiklis. Su blo­ku galvutė sujungta . smeigėmis ir. veržlėmis. Tarpiklis turi būti stiprus, atsparus kaitrai ir elastingas. Varik­lių 312IR-130 ir 3M3-53-12 tarpiklis metalinis-asbestinis, KaMA3-740 plieninis. Plieninis tarpiklis sandarinamas plieniniu žiedu su ašt­ria briaunele; žiedas jstatomas j specialy ištekintą griovelj cilindry galvutės apatinėje plokšt•oje.

Variklio 3M3-53-12 eilindry jvorig viršutinę dalj laiko tik ci­lindrų galvutė, todėl, montuojant cilindrus, reikia parinkti tokius cilindro apatinės dalies varinius sandarinimo žiedus, .kad Ivorės viršus būty 0,02-0,09 mm aukščiau už cilindrų bloko ir ,galvutės jungimosi plokštumą (6 pav.). Iš viršaus cilindry ,galvutė uždengta štampuotu dangteliu. Tarp dangtelio ir gaivutės Idėti tarpikliai, pagaminti iš alyvai atsparios gumos. Variklio KaMA3 cilindry gal­vutę dengia tarpikliu sandarinamas aliumininis dangtelis.

Variklio karterio apačia 3aždengiama dugnine, išštampuota iš’ plieno lakšto. Dugninė sau,go, kad I karterj nepatekty dulkty ir ,purvo, ir kartu yra alyvos rezervuaras. Dugninė prie karterio pritvirtinama varžtais. Sts sujun,gimas sandarinamas kartoniniu arba iš kamščio trupiniy suklijuotu tarpikliu.

Varikliui dirbant, j karterj patenka dujy, dėl to gali padidėti slėgis ir, dujoms pramušus tarpik11, ištekėti alyva. Kad taip neat­sitiktų, karteris ,s,pecialiu vamzdeliu (alsuokliu) yra isujungtas su atmosfera.

Stūmoklis priima dujtj slėgj, kuris susidaro darbo takto metu, ir per pirštą bei švaistiklj jj perduoda alkūniniam velenui. Stūmoklis yra apverstos cilindrinės stiklinės formos (7 pav.). Jis gaminamas iš aliuminio lydinio. Viršutinėje ‘stūmoklio dalyje yra igalvutė su grioveliais stūmoklio žiedams,po galvute kreipiamoji dalis, turinti prielajas su skylėmis stūrnokito pirštui.

Mūsų draugai ir šaltinis, kas padėjo parašyti šį straipsnį: automobilių supirkimas Kaune