AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS ŠIAULIUOSE

Norite parduoti savo automobilį?

arba užpildykite užklausimo formą, esančią žemiau

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Visų markių automobilių supirkimas Šiauliuose.  Skambinti:+37060449708

Šiaulių supirkėjai pasidalino savo įžvalgomis apie problemas, kurias aptinka supirkuose automobiliuose. Taigi pasitaikančios priežastys superkant:

1. Variklis ir jo dalys

Šildomo variklio alkūniniam velenui sukantis vidutiniu dažniu, į sis­temą, kiek trūksta, įpilama vandens ir kamščiu užkemšamas piltu­vėlis. Paskui pro radiatoriaus kakliuką pripildoma aušinimo sistema. Automobiliu galima pradėti važiuoti, kai aušinimo skystis jšyla iki 60-70 °C temperatūros.

Šildytuvui sugedus arba netinkamai su jitio elgiantis, automobi­lyje gali kilti igaisras. Kol šildomas variklis, vairuotojas turi stovėti šalia automobilio ir greta turėti igesintuvą. Sildytuvu ne,galima nau­dotis, jei automobilis stovi uždaroje ,patalpoje, nes ,galima a,psinuo­dyti anglies monoksidu. Neleistina, kad pro kur nors lašėtų degalai ir būtų, purvinas arba alyvuotas variklis. Šildytuvo benzino bakelio čiaupą galima atidaryti tik dirbant šildytuvui. Pasibaigus žiemai, šildytuvo bakelis laikomas tuščias.

Apkrovą padidinus iki didžiausios, mišinys turi su.degti didžiau­siu ,greičiu, kad variklis pasiekty didžiausią galią. Siuo atveju mi­šinys turi būti pariebintas. Variklis šiuo režimu dirba ne taip eko­nomiškai, negu tada, kai apkrova vidutinė.

Staigiai padidinus apkrovą arba alkūninio veleno sukimosi daž­nj, mišinys turi būti pariebintas, nes kitaip variklis užges.

2. Maitinimo sistemos prietaisai

Visų benzininių variklių maitinimo sistema iš principo yra tokia pat. Jie visi maitinami de­giuoju mišiniu, sudarytu iš benzino gary ir oro. Maitinimo sistemą sudaro de,galų laikymo, valymo ir tiekimo prietaisai, oro filtrai ir prietaisas, iš degaly ,garų ir oro sudarantis degųjj mišinį. Degalai laikomi bake. Jame turi tilpti tiek de,galų, kiek automo­bilis jų suvartoja per darbo pamainą. Sunkvežimio degalų bakas sumontuotas šone ant rėmo arba po sėdyne (FA3-53-12).

3. Termostatas

Viršutinėje termostato korpuso dalyje yra dvi jpjovos vožtuvui jstatyti. Kol variklis nejšilęs, mišinys balione yra kietas, ir s,piralinė spyruoklė laiko vožtuvą uždarytą. Varikliui šylant, mišinys pradeda lydytis ir plėsdamasis per di_afragmą ir kotą atidaro vožtuvą. Didžiau­sias mišinio tūris esti, kai temperatūra pakyla iki 75-78°C. Tada vožtuvas yra iki ,galo atidarytas. Automobiliuose KaMA3 sumontuoti du termostatai.

Tai gi matome, kad, automatiškai ipakitus vožtuvo padėčiai, ,pasi­keičia radiatoriumi cirkuliuojančio skysčio kiekis, todėl variklio šilu­minis režimas visą laiką yra vienodas. Aušinimo skysčio temperatūrą rodo temperatūros rodiklis; be to, perkaitus varikliui, ,prietaisų skyde­lyje užsižiebia signalizatoriaus lemputė.

Signalinės lemputės ir temperatūros rodiklio davikliai jsukti j ra­diatoriauis viršutinj bakelj ir j ciIindrų galvutės aušinimo ertmę. Šie ,prietaisai aprašyti skyriuje „Elektros jrengimai“.

Aušinimo vandens kokybė ne mažiau svarbu negu degaIti ir tepi­mo alyvos kokybė, nes nuo jos priklauso aušinimo sistemos darbas ir eksploatavimo trukmė. Aušinimo sistemai vartoti tinkamą vandenj yra vienas iš svarbiausių ,geros variklio priežiūros reikalavimų. Pri­pildžius aušinimo sistemą kitokio vandens, susidaro daug nuovirų, intensyviau koroduoja aušinimo ertmių sienelės, todėl gali atsirasti jvairiausių, gedimų.

Į variklio aušinimo sistemą turi būti pilamas tik minkštas vanduo, geriausia lietaus arba ,sniego. Visiškai netinka artezinių šuliniy, šal­tinių ir jūros vanduo. Gėlą upių ir ežerų vandenį reikia suminkštinti (išvirinti) ir prieš pilant j sistemą nufiltruoti pro ,penkis šešis kartus sulenktą marlę. Artezinis ir šaltinių vanduo gali būti vartojamas tik išvalytas jonitiniais filtrais. Išleistas iš aušinimo sistemos vanduo gali būti vėl vartojamas varikliui aušinti..Dažnai keisti aušinimo vandenj nerekomenduojama, nes suintensyvėja sienelių korozija ir pagausėja nuovirų.

Atšalus orui žemiau kaip iki 0°C, Ž aušinimo ,sistemą vietoj van­dens reikia skysčio, kurio žema užšalimo temperatūra,— an­tifrizo arba „Tosol A-40″.